دستگاه نوار نقاله دستچین

نوار نقاله دستچین

دستتگاه نوار نقاله دستچین جهت بازبینی یا دستچین کردن محصول و کنترل کیفیت حبوبات خشکبار غلات سبزیجات خشک چیپس و مواد گرانولی در خط بسته بندی حبوبات ،خط بسته بندی خشکبار ،خط بسته بندی سبزیجات خشک ،خط تولید و بسته بندی چیپس و. .. مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه نوار نقاله دستچین حبوبات

بعد از دستگاه بوجاری جهت بازبینی نهایی حبوبات در تصفیه  بسته بندی حبوبات و غلات قرار می گیرد .