طعم زن : طعم دار کردن چیپس مانند نمکی، سرکه نمکی، فلفلی و…