در مرحله اول بر روی نوار نقاله دستچین یا میز بازرسی ، سبزیجات خراب توسط اپراتور جدا می گردد .

در مرحله بعد شستشوی سبزیجات بصورت اتوماتیک در وان شستشو صورت می گیرد که شستشو بصورت سیستم چرخشی و سیرکولاسیون آب می باشد که در صرفه جویی آب نقش مهمی داراست .

مرحله بعد ضد عفونی سبزیجات می باشد که مرحله بصورت چرخشی و مجهز به سیستم حباب ساز می باشد . با اضافه کردن مواد ضدعفونی ، سبزیجات کاملا ضدعفونی می شوند .

مرحله بعد آبگیری آب اضافی سطح سبزیجات توسط نوار آبکشی می باشد .

مرحله بعد که بصورت دوار می باشد و به نوار آبکشی سبزیجات نصب می شود مرحله حشره گیری و جدا سازی اجسام دیگر می باشد .

مرحله بعد آبگیری سطح سبزیجات با دستگاه آبگیر سانتریفیوژ می باشد که کار دستگاه بصورت نیروز گریز از مرکز و چرخشی دورانی صورت می گیرد .

مرحله بعد خشک کردن سبزیجات توسط دستگاه خشک کن صنعتی می باشد .