نوار استیل آبکشی سبزی که مرحله نهایی شستشوی سبزیجات می باشد که شستشو صورت گرفته و آب اضافی محصول گرفته می شود که دارای دوش و نوار نقاله با قابلیت تنظیم سرعت اتوماتیک می باشد .

دستگاه نوار استیل آبکشی