دستگاه هسته گیر میوه

دستگاه هسته گیر میوه

دستگاه هسته گیر میوه دارای عملکرد پنوماتیک می باشد و برای هسته گیری میوه هایی چون زردآلو ، آلو و … مورد استفاده قرار می گیرد

دستگاه هسته گیر میوه در دو مدل تک نازل و سه نازل می باشد .

کاربرد دستگاه هسته گیر میوه

در خط تولید میوه خشک یا چیپس میوه ،خط تولید لواشک ، خط تولید کمپوت ، خط تولید مربا و … مورد استفاده قرار می گیرد