دستگاه روغن گیر پیاز همراه با یونیت روغن داغ و دمای قابل کنترل ، ویبره و سیرکوله هوا