دستگاه بلانچر سیب زمینی

جهت شستشوی سیب زمینی پس از برش مورد استفاده قرار می گیرد که همان نشاسته گیری می باشد .