فر پخت جهت سرخ کردن سیب زمینی برش خورده یا سالایس شده بعد از مرحله آبگیری مورد استفاده قرار می گیرد.

دمای قابل تنظیم تا ۲۰۰ درجه، ۴۰۰ لیتر روغن به همراه مخزن جایگزین (در طی فعالیت دستگاه روغن مدام در چرخش بوده و این عمل باعث افزایش طول عمر روغن میشود).